ข่าวฉบับที่ 25/2566

ข่าวฉบับที่ 25/2566

⚓ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 25/2566⚓

กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนการท่องเที่ยว ตามนโยบายคมนาคม

ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอก พัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ การระบายน้ำ การอุปโภคบริโภค ส่งเสริมอาชีพประมงและเศรษฐกิจชุมชน

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปฏิบัติการ) ควบคุม กำกับ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยมีความคืบหน้าผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 ดังนี้

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 ได้เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบางดุก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ใช้เรือเจ้าท่า ข.7 และ เรือเจ้าท่า 27 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ร่องน้ำทางเรือเดินเนื่องจากไม่สามารถนำเรือเข้า – ออกร่องน้ำได้ตลอดเวลา ขุดลอกตั้งแต่ กม.-1+250 ถึง กม.0+000 รวมระยะทาง 1,250 เมตร ความกว้างที่ก้นร่อง 30-40 เมตร ความลึก 2.0 เมตร (จากระดับน้ำลงต่ำสุด) ปริมาณวัสดุขุดลอกตามแผน 139,161.25 ลูกบาศก์เมตร ขณะนี้สามารถปฏิบัติงานขุดลอกได้เนื้อดินสะสมรวม 80,340 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 57.74 ผลที่ได้จากการขุดลอก เรือสามารถเข้า – ออกร่องน้ำได้ตลอดเวลา เรือสามารถหลบคลื่นลมมรสุม ส่งเสริมอาชีพประมง การท่องเที่ยวในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง บำรุงรักษาร่องน้ำลดสิ่งกีดขวาง เพิ่มพื้นที่ระบายน้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกประมาณ100 ครัวเรือน เรือขนาด 10 ตันกรอส เป็นเรือประมงพื้นบ้านแบบเพลาใบจักรยาว ประมาณ 50 ลำ สามารถเข้าออกร่องน้ำได้สะดวกและปลอดภัย ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองยวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ใช้รถขุด สข.6 และเรือเจ้าท่า ป 302 ความลึกก้นร่องน้ำ 1.30 เมตร ความกว้างร่องน้ำ 15 เมตรเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนจากปัญหา ผักตบชวา และวัชพืชต่าง ๆ กีดขวางทางน้ำตลอดร่องน้ำ และมีซากต้นไม้กีดขวางร่องน้ำเป็นจำนวนมาก ขณะนี้สามารถปฏิบัติงานขุดลอกได้ระยะทาง 828 เมตร คิดเป็นร้อยละ 28 จากระยะทางตามแผน 2,900 เมตร ปริมาณเนื้อดินที่ขุดได้ 11,327.28 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 32 จากเนื้อดินตามแผน 35,014.77 ลูกบาศก์เมตร ผลที่ได้จากโครงการฯ เรือสามารถเข้า – ออก ร่องน้ำได้สะดวกและปลอดภัย เรือสามารถหลบคลื่นลมมรสุม ส่งเสริมอาชีพประมงและการท่องเที่ยวในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง – บำรุงรักษาร่องน้ำลดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกสู่ทะเลสาบสงขลา ลดปัญหาความเน่าเสียของน้ำในลำคลอง ลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาชนประมาณ 100 ครัวเรือน เรือขนาด 1 ตันกรอส ประมาณ 80 ลำจะได้รับประโยชน์ในการขุดลอกในครั้งนี้

“เจ้าท่าคือผู้ดูแลและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน”

“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————
28 กุมภาพันธ์ 2566
ติดตามข่าวกรมเจ้าท่า
Facebook : กรมเจ้าท่า
Twitter :@md_pr_th
IG : prmd_new

วันที่:03 มีนาคม 2566

เข้าชม:655

ข้อมูลโดย: prmd

แกลเลอรี่