กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 10 ธ.ค.​ 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 40 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,216 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 40 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,385 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 907 เที่ยว ผู้โดยสาร 21,011 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 32 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,276 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 83 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,361 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,449 เที่ยว ผู้โดยสาร 164,492 คน

รวมเรือโดยสาร/ผู้โดยสารทั้งประเทศ

รวมเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการ​ 4,551 เที่ยว ผู้โดยสาร 206,741 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:10 ธันวาคม 2566

เข้าชม:95

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่