กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 11 ธ.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 11 ธ.ค.​ 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 46 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,067 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 40 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,573 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 895 เที่ยว ผู้โดยสาร 22,010 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 24 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,519 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 82 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,346 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,161 เที่ยว ผู้โดยสาร 156,538 คน

รวมเรือโดยสาร/ผู้โดยสารทั้งประเทศ

รวมเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการ​ 4,248 เที่ยว ผู้โดยสาร 199,053 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:11 ธันวาคม 2566

เข้าชม:129

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่