กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 12 ธ.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 12 ธ.ค.​ 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 110 เที่ยว ผู้โดยสาร 14,749 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 48 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,617 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 929 เที่ยว ผู้โดยสาร 22,055 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 38 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,212 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 182 เที่ยว ผู้โดยสาร 25,670 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,316 เที่ยว ผู้โดยสาร 157,773 คน

รวมเรือโดยสาร/ผู้โดยสารทั้งประเทศ

รวมเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการ​ 4,623 เที่ยว ผู้โดยสาร 230,076 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:12 ธันวาคม 2566

เข้าชม:116

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่