กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 13 ธ.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 13 ธ.ค.​ 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 110 เที่ยว ผู้โดยสาร 14,373 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 48 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,796 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 922 เที่ยว ผู้โดยสาร 22,032 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 31 เที่ยว ผู้โดยสาร 6,413 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 172 เที่ยว ผู้โดยสาร 25,701 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,151 เที่ยว ผู้โดยสาร 149,501 คน

รวมเรือโดยสาร/ผู้โดยสารทั้งประเทศ

รวมเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการ​ 4,434 เที่ยว ผู้โดยสาร 220,816 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:13 ธันวาคม 2566

เข้าชม:172

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่