กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 13 มิ.ย.67

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 13 มิ.ย.67

ส่วนกลาง

แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 109 เที่ยว ผู้โดยสาร 12,732 คน
เรือทัวริสต์โบ๊ท
ให้บริการ 52 เที่ยว
ผู้โดยสาร 1,683 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 43 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,268
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 903 เที่ยว ผู้โดยสาร 22,410 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 33 เที่ยว ผู้โดยสาร 8,154 คน

คลองแสนแสบ

เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 179 เที่ยว ผู้โดยสาร 23,484 คน

ส่วนภูมิภาค

เรือโดยสาร ให้บริการ 2,860 เที่ยว ผู้โดยสาร 131,333 คน

รวมเรือโดยสาร/ผู้โดยสารทั้งประเทศ

รวมเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการ 4,179 เที่ยว ผู้โดยสาร 202,064 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:13 มิถุนายน 2567

เข้าชม:27

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่