กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 14 มิ.ย.67

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 14 มิ.ย.67

ส่วนกลาง

แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 109 เที่ยว ผู้โดยสาร 12,159 คน
เรือทัวริสต์โบ๊ท
ให้บริการ 50 เที่ยว
ผู้โดยสาร 1,552 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 43 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,365
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 906 เที่ยว ผู้โดยสาร 23,092 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 24 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,387 คน

คลองแสนแสบ

เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 177 เที่ยว ผู้โดยสาร 23,372 คน

ส่วนภูมิภาค

เรือโดยสาร ให้บริการ 3,115 เที่ยว ผู้โดยสาร 140,984 คน

รวมเรือโดยสาร/ผู้โดยสารทั้งประเทศ

รวมเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการ 4,424 เที่ยว ผู้โดยสาร 208,911 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:14 มิถุนายน 2567

เข้าชม:15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่