กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 15 มิ.ย.67

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 15 มิ.ย.67

ส่วนกลาง

แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 48 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,120 คน
เรือทัวริสต์โบ๊ท
ให้บริการ 54 เที่ยว
ผู้โดยสาร 2,263 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 35 เที่ยว ผู้โดยสาร 1,548
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 904 เที่ยว ผู้โดยสาร 22,890 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 30 เที่ยว ผู้โดยสาร 6,041 คน

คลองแสนแสบ

เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 88 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,466 คน

ส่วนภูมิภาค

เรือโดยสาร ให้บริการ 3,078 เที่ยว ผู้โดยสาร 140,827 คน

รวมเรือโดยสาร/ผู้โดยสารทั้งประเทศ

รวมเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการ 4,237 เที่ยว ผู้โดยสาร 186,155 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:15 มิถุนายน 2567

เข้าชม:21

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่