กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 16 มิ.ย.67

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 16 มิ.ย.67

ส่วนกลาง

แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 40 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,092 คน
เรือทัวริสต์โบ๊ท
ให้บริการ 54 เที่ยว
ผู้โดยสาร 2,287 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 35 เที่ยว ผู้โดยสาร 1,750
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 900 เที่ยว ผู้โดยสาร 23,151 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 36 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,555 คน

คลองแสนแสบ

เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 81 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,219 คน

ส่วนภูมิภาค

เรือโดยสาร ให้บริการ 2,966 เที่ยว ผู้โดยสาร 140,408 คน

รวมเรือโดยสาร/ผู้โดยสารทั้งประเทศ

รวมเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการ 4,112 เที่ยว ผู้โดยสาร 186,462 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:16 มิถุนายน 2567

เข้าชม:22

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่