กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 4 ธ.ค.​ 66

รมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 4 ธ.ค.​ 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 108 เที่ยว ผู้โดยสาร 15,124 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 48 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,632 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 903 เที่ยว ผู้โดยสาร 21,993 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 29 เที่ยว ผู้โดยสาร 6,508 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 174 เที่ยว ผู้โดยสาร 25,468 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,696 เที่ยว ผู้โดยสาร 157,702 คน

รวมเรือโดยสาร/ผู้โดยสารทั้งประเทศ

รวมเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการ​ 4,958 เที่ยว ผู้โดยสาร 229,427 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:04 ธันวาคม 2566

เข้าชม:35

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่