กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 5 ธ.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 5 ธ.ค.​ 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 44 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,268 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 40 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,385 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 902 เที่ยว ผู้โดยสาร 22,115 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 31 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,689 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 83 เที่ยว ผู้โดยสาร 6,985 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,743 เที่ยว ผู้โดยสาร 151,867 คน

รวมเรือโดยสาร/ผู้โดยสารทั้งประเทศ

รวมเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการ​ 4,843 เที่ยว ผู้โดยสาร 194,309 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:05 ธันวาคม 2566

เข้าชม:46

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่