กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 6 ธ.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 6 ธ.ค.​ 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 108 เที่ยว ผู้โดยสาร 14,186 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 48 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,618 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 911 เที่ยว ผู้โดยสาร 21,525 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 35 เที่ยว ผู้โดยสาร 6,549 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 175 เที่ยว ผู้โดยสาร 25,789 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,524 เที่ยว ผู้โดยสาร 153,464 คน

รวมเรือโดยสาร/ผู้โดยสารทั้งประเทศ

รวมเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการ​ 4,801 เที่ยว ผู้โดยสาร 224,131 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:06 ธันวาคม 2566

เข้าชม:37

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่