กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 7 ธ.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 7 ธ.ค.​ 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 108 เที่ยว ผู้โดยสาร 14,306 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 48 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,568 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 918 เที่ยว ผู้โดยสาร 22,002 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 25 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,256 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 174 เที่ยว ผู้โดยสาร 25,518 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,698 เที่ยว ผู้โดยสาร 155,894 คน

รวมเรือโดยสาร/ผู้โดยสารทั้งประเทศ

รวมเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการ​ 4,971 เที่ยว ผู้โดยสาร 225,544 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:07 ธันวาคม 2566

เข้าชม:80

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่