กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 8 ธ.ค.​ 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 110 เที่ยว ผู้โดยสาร 15,054 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 48 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,618 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 914 เที่ยว ผู้โดยสาร 21,507 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 29 เที่ยว ผู้โดยสาร 6,455 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 174 เที่ยว ผู้โดยสาร 25,523 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,328 เที่ยว ผู้โดยสาร 162,187 คน

รวมเรือโดยสาร/ผู้โดยสารทั้งประเทศ

รวมเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการ​ 4,603 เที่ยว ผู้โดยสาร 233,344 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:08 ธันวาคม 2566

เข้าชม:75

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่