กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 9 ธ.ค.​ 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 44 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,563 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 48 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,450 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 914 เที่ยว ผู้โดยสาร 22,585 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 30 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,230 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 88 เที่ยว ผู้โดยสาร 8,501 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,354 เที่ยว ผู้โดยสาร 162,525 คน

รวมเรือโดยสาร/ผู้โดยสารทั้งประเทศ

รวมเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการ​ 4,478 เที่ยว ผู้โดยสาร 208,854 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:09 ธันวาคม 2566

เข้าชม:95

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่