รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร OSR รุ่นที่ 18

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันเบื้องต้น” รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า และการอบรมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่:04 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:495

ข้อมูลโดย: เจ้าหน้าที่กลุ่มสิ่งแวดล้อม