ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง (ที่เกี่ยวข้องกับการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ)

ขออนุญาตเททิ้ง ขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง ขออนุญาตเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ ขออนุญาตระบายน้ำลงสู่ลำน้ำสาะารณะ กรมเจ้าท่า

วันที่:14 มกราคม 2565

เข้าชม:8259

ข้อมูลโดย: เจ้าหน้าที่กลุ่มสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ: