ความตกลงว่าด้วยการค้าเรือพาณิชย์ทางทะเล ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และพิธีสารแก้ไขความตกลง

วันที่:09 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:340

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin