คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 6/2563 เรื่อง พระราชบัญญัติการเดินเอในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 มาตรา 117 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 249 และมาตรา 250 หรือไม่

วันที่:24 กรกฎาคม 2563

เข้าชม:463

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin