บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับอำนาจในการดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ำไทย

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:389

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: