บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจดทะเบียนเรือไทย การเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมและการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:308

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: