ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าท่าและนายทะเบียนเรือตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่:05 ตุลาคม 2563

เข้าชม:294

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin