ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตและนายทะเบียนเรือตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่:05 ตุลาคม 2563

เข้าชม:312

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin