ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ 3/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้เรือประมงออกไปทำการประมงในน่านน้ำของรัฐต่างประเทศและในทะเลหลวง หรือนำเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ออกไปน่านน้ำต่างประเทศ

วันที่:09 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:217

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin