ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง กำหนดรูปแบบ ระยะเวลา และวิธีการจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง

วันที่:09 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:206

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin