ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ 12/2558 เรื่อง กำหนดประเภทของเรือที่นายทะเบียนเรือมีอำนาจเพิกถอน และจำหน่ายทะเบียนเรือออกจากสมุดทะเบียน

วันที่:09 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:199

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin