ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ 14/2558 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมงบางชนิด ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำในเวลาที่กำหนด

วันที่:09 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:219

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin