ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ 15/2558 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมงบางชนิด ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำในเวลาที่กำหนด (เพิ่มเติม)

วันที่:09 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:207

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin