พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้กิจการยุบเรือเป็นเศษเหล็กเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2527

วันที่:04 เมษายน 2562

เข้าชม:392

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin