ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วย การล็อกเรือ การทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ การทำเครื่องหมายบนเรือ การยื่นคำขอและวางหลักประกันกรณีเคลื่อนย้ายเรือที่ถูกล็อก พ.ศ. 2560

วันที่:12 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:299

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin