ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการรองรับการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการรองรับการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

 (IMO MEMBER STATE AUDIT SCHEME, IMSAS)

IMSAS1

 

วันที่:29 สิงหาคม 2564

เข้าชม:632

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin