กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2)

วันที่:12 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:117

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)