กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565

วันที่:13 มกราคม 2566

เข้าชม:927

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (P)