กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2)

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:109

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (P)