ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิศน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ.2560 พ.ศ.2566

วันที่:30 ตุลาคม 2566

เข้าชม:521

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)