ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกาศกำหนดสถาบันการตรวจเรือ ให้ตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือจากกรมเจ้าท่า

วันที่:10 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:671

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (P)