บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจในการออกอนุบัญญัติเพื่อผ่อนผันลดอัตราหรืองดเว้นไม่เก็บค่าธรรมเรียมการตรวจเรือ สำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

วันที่:09 สิงหาคม 2565

เข้าชม:604

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)