ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 257/2565 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงเพื่อยอมรับและผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร

วันที่:20 มีนาคม 2566

เข้าชม:336

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)