ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 พ.ศ.2566

วันที่:30 ตุลาคม 2566

เข้าชม:699

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)