ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม และหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม
และหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรม
พ.ศ. ๒๕๖๕

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

วันที่:22 กันยายน 2565

เข้าชม:1009

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)