ปริมาณเรือบริเวณเมืองท่าชายทะเล จำแนกตามประเภทเรือเข้า – ออก ตามด่านศุลกากร ปี 2552

วันที่:02 เมษายน 2557

เข้าชม:340

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin