การรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือสำหรับเรือโดยสารเดินภายในประเทศ พ.ศ. ….

การรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือสำหรับเรือโดยสารเดินภายในประเทศ พ.ศ. ….

สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบสำรวจความคิดเห็นฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่:04 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าชม:144

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin