ขอทำบัตรประจำตัวนักเรียน

1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (รูปชุดนักเรียน)
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท)

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:372

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin