ขอทำประกาศนียบัตรลูกเรือ ที่ไม่เข้า ยาม SEAFARER สำหรับเรือกลเดิน ทะเลต่างประเทศและเรือกลเดิน ทะเลใกล้ฝั่ง

เอกสารประกอบ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนา SEAMAN BOOK
  4. ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์ม
  5. คร.5
  6. สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
  7. หลักสูตรพื้นฐาน 4 วิชา
  8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ แว่นตาดำ ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:881

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: