ขอทำ CERTIFICATE OF ENDORSEMENT C.O.E สำหรับ เรือกลเดินทะเลต่างประเทศ และ เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง

เอกสารประกอบคำร้อง

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนา SEAMAN BOOK หรือ
  4. สำเนาหนังสือเดินทาง
  5. สำเนาประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ ตามข้อบังคับว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2532 (ถ้ามี)
  6. ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์ม
  7. คร.5
  8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตา ดำ ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:1113

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin