ขอทำ CERTIFICATE OF ENDORSEMENT C.O.E สำหรับ เรือกลเดินทะเลต่างประเทศ และเรือ กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ที่เป็นกลเรือเฉพาะ ประเภท ได้แก่ เรือ บรรทุกน้ำมัน เรือ บรรทุกแก๊ส เรือบรรทุกสารเคมี ฯลฯ

เอกสารประกอบคำร้อง

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ
  4. สำเนา SEAMAN BOOK
  5. สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรที่จะขอรับรอง
  6. ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์ม
  7. คร.5
  8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:827

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin