ขอประกาศนียบัตรรับรองการฝึกหลักสูตรการ ฝึกอบรม (นักเรียนปัจจุบัน)

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ 1 ฉบับ (Seaman Book)
(กรณีที่ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:361

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin