ขอหนังสือรับรองการผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
(รูปถ่ายสุภาพ , ไม่สวมเสื้อยืดคอกลม)
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท)

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:405

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin