ขอหนังสือรับรองการเทียบความรู้หลักสูตรการ ป้องกันและดับไฟ ของกอง การฝึกกองเรือ ยุทธการ (กฝร.)

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (รูปถ่ายสุภาพ)
2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
3. ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากกอง การฝึกกองเรือยุทธการ (พร้อมสำเนา)
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:357

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin