พิมพ์แบบฟอร์ม – สำนักมาตรฐานเรือ (กองตรวจเรือ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ติดต่อ : สำนักมาตรฐานเรือ (กองตรวจเรือ)
โทรศัพท์ : 0 2233 1311-8 ต่อ 224, 303
โทรสาร : 0-2236-6678

 ขอทำ Certificate of Endorsement C.O.E สำหรับ เรือกลเดินทะเลต่างประเทศ และเรือ กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ที่เป็นกลเรือเฉพาะ ประเภท ได้แก่ เรือ บรรทุกน้ำมัน เรือ บรรทุกแก๊ส เรือบรรทุกสารเคมี ฯลฯ
 ขอทำ Certificate of Endorsement C.O.E สำหรับ เรือกลเดินทะเลต่างประเทศ และ เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
 ขอทำประกาศนียบัตรลูกเรือ ที่ไม่เข้า ยาม Seafarer สำหรับเรือกลเดิน ทะเลต่างประเทศและเรือกลเดิน ทะเลใกล้ฝั่ง
 รายงานผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบทางเทคนิคเกี่ยวกับเรือประมง
 เทียบประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ ที่ออกโดยรัฐภาคีอื่น

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:2244

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin